Konsultation

Bibliotekskonsulenterna erbjuder konsultativt stöd till folkbiblioteken i Västra Götaland.

Om ni har en fråga eller ett utvecklingsområde som ni skulle vilja arbeta vidare med kan vi fungera som samtalspart och ge råd i frågor inom biblioteksområdet. Det kan vara kortare konsultationer vid något enstaka tillfälle, men konsultationer kan också sträcka sig över en längre tid.

Exempel på konsultation är stöd i arbetet med biblioteksplaner, vägledning i arbetet med bibliotekets tillgänglighet, utformande av fortbildning och kompetensutveckling inom olika områden, stöd för lokala användarstudier och inspiration kring metodutveckling.

Vi besöker gärna bibliotek för ett förutsättningslöst samtal eller för att diskutera verksamhetsutveckling och förändringsarbete.

Kontakta någon i Biblioteksgruppen om ni vill boka konsultation eller har frågor om konsultation. Klicka här för kontaktuppgifter