BT (bastjänstgöring)

Bastjänstgöring (BT) infördes nationellt den 1 juli 2021. I Västra Götalandsregionen (VGR) är BT initialt en visstidsanställning på 12 månader med fokus på klinisk tjänstgöring. I ett första skede har 25 st BT-läkare påbörjat sina tjänster, fördelat på NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, Sjukhusen i Väster, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt inom primärvården i VGR.

Inom BT ligger fokus på aktuella kompetenskrav, kliniska färdigheter, fördjupning av kunskaper från grundutbildningen samt mängdträning. Enligt målbeskrivningen ST2021 ingår BT i ST och är den inledande delen av ST. Godkänd BT är en förutsättning för fortsatt specialisttjänstgöring. 

BT kommer att vara dynamisk gällande exempelvis antal BT-platser och BT-läkarnas utbildningsbakgrund. I början kommer de flesta BT-läkarna ha gått en legitimationsgrundande europeisk grundutbildning, från och med höstterminen 2027 kommer de första svenskutbildade läkarna göra BT.

Arbetet med BT fortlöper inom regionen samt lokalt.

Övrig information om BT:

  • BT är tydligt målstyrd, det finns 18 stycken delmål
  • BT i VGR har tre obligatoriska placeringar: akut sjukvård, psykiatri samt primärvård
  • BT får innehålla max fyra olika placeringar
  • BT-läkaren ska ha en individuell utbildningsplan
  • BT läkaren ska, precis som ST-läkaren, ha en huvudhandledare samt en handledare per placering
  • BT-läkaren deltar på gemensamma utbildningar och seminarier tillsammans med andra BT-läkare i VGR

BT i Skaraborg

På SkaS arbetar BT-kansliet nära både AT- och ST-organisationen samt primärvården. Vi har en BT-chef,  BT-studierektor samt en BT-koordinator.

BT hos oss är just nu fördelat på:

  • cirka 17 veckor akut sjukvård
  • cirka 17 veckor primärvård
  • 10 veckor psykiatri 
  • 3 valfria veckor

Kursprogram ingår via PLUS-programmet där man deltar tillsammans med övriga BT-läkare inom regionen med både fysiska och digitala träffar. BT-läkare deltar regelbundet i en reflektionsgrupp som träffas löpande under året.

Utbildningsprogram/BT-guide VGR

Funktionsbrevlåda

Vill du komma i kontakt med oss använd gärna vår funktionsbrevlåda:

skas.bt@vgregion.se

Klas Fellbrant

BT-chef

Pernilla Olsson

Övergripande BT-studierektor

Anna Bergsten

Koordinator