Hitta rätt på sjukhuset

På den här sidan kan du se var på Skaraborgs Sjukhus du hittar olika avdelningar, mottagningar och enheter.

Skaraborgs Sjukhus Falköping

Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Skaraborgs Sjukhus Mariestad

Skaraborgs Sjukhus Skövde

Skaraborgs Sjukhus Falköping

A

Apotek Kronan, entré A, plan 2

B

Blodcentral, entré A, Gröna gatan, plan 2

D

Dagkirurgi, entré A, Gröna gatan, plan 3,5

F

Fackliga expeditioner, entré H, plan 2
Folktandvård, entré C

H

Hörselverksamhet, entré A, Blå gatan, plan 3

J

Jättesalen, entré H, plan 2

L

Laboratorium, entré A, Gröna gatan, plan 2

N

Närhälsan, entré G, plan 0
Närhälsan rehabmottagning, entré A, Röda gatan, plan 2

R

Rättspsykiatri, entré M, plan 0

S

Samtalsrum Hugin, entré H, plan 2
Samtalsrum Munin, entré H, plan 2
Sjukhuskyrka, entré H, plan 2

Skaraborgs Sjukhus Lidköping

A

Apotek Hjärtat, Blå gatan, plan 1
Arbetsterapi och fysioterapi, Lila gatan, hiss 13, plan 3

B

Barn- och ungdomshabilitering, Gröna gatan
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Gula gatan, plan 1
Blodcentral, Röda gatan, hiss 12, plan 0
Bröstmottagning, Gröna gatan, hiss 9:5, plan 2

D

Dagkirurgi, Röda gatan, plan 1
Dagvård/medicin, Blå gatan, hiss 9:3
Diabetesmottagning, Lila gata, plan 1
Dietistmottagning, Röda gatan

F

Fackexpeditioner, Gröna gatan
Flimmermottagning, Lila gatan, hiss 13

H

Hjärtmottagningen, Blå gatan plan 1 
Hjärtsviktsmottagning, Lila gatan, hiss 13
HLR-lokal, Gröna gatan, hiss 9:5
Hälsan & Arbetslivet, hus 1

K

Kirurgiavdelning, Röda gatan, hiss 24 plan 2
Kirurgimottagning, Röda gatan, plan 1
KOL-mottagning, Lila gatan, hiss 13, plan 2
Kranskärlsmottagning, Lila gatan, hiss 13
Kuratorer, Blå gatan

L

LAB/blodcentral, Röda gatan, hiss 12, plan 0
Logopedimottagning, Blå gatan

M

Mag- och tarmmottagning IBD och dagsjukvård, Blå gatan, hiss 9:3, plan 3
Mag- och tarmmottagning endoskopi, Blå gatan, hiss 9:3, plan 2
Mag- och tarmmottagning, Blå gatan, hiss 9:3, plan 3
Mammografi, Gröna gatan, hiss 9:5, plan 2
Medicinavdelning, Röd gatan, hiss 24, plan 4

N

Närsjukvårdteam, Västra Skaraborg, Lila gatan, plan 1

O

Onkologimottagning, Gula gatan, hiss 14, plan 2
Operation, Röda gatan, hiss 24, plan 2
Ortopediavdelning, Röda gatan, hiss 24, plan 2
Ortopedimottagning, Röda gatan, plan 1
Ortopedservice, hus 6

P

Palliativa teamet, Lila gatan, plan 1
Personalens hus, Gröna gatan

R

Regionservice, Gröna gatan
Röntgen, Röda gatan, plan 1

S

Sjukhuskansli, Gröna gatan
Sjukhuskyrka, Gröna gatan, plan 1
Sterilcentral, Röda gatan, plan 2
Stomimottagning, Lila gata, hiss 13, plan 2
Städcentral, Gröna gatan, hiss 9:5
Sömnapnémottagning, Lila gatan, hiss 13, plan 2

T

Trygghetscentral, Gröna gatan, hiss 5:2

U

Urologimottagning, Röda gatan

V

Vuxenpsykiatrisk mottagning, Blå gatan, hiss 9:3
Vuxenhabilitering, Gröna gatan
Västfastigheter, Gröna gatan

Ö

Ögonmottagning, Gröna gatan, hiss 9:5, plan 2
Öron-näs- och halsmottagning, Gröna gatan, hiss 9:5, plan 2

Skaraborgs Sjukhus Mariestad

A

Apoteket Eken, Egen ingång, plan 1
Arbetsterapi, Mariestads kommun, entréplan, blått stråk, hus 5
Arbetsterapi, Närhälsan, entréplan, hus 10
Astma-/kolmottagning, Närhälsan, entréplan, Grönt stråk, hus 8

B

Barnmorskemottagning, Närhälsan, entréplan, grönt stråk, hus 9
Barn- och ungdomshabilitering, entréplan, grönt stråk, hus 13
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP entréplan, grönt stråk, hus 13
Barn- och ungdomspsykiatrisk neuropsykiatrisk mottagning, BUP, entréplan, grönt stråk, hus 13
Barnhälsovård, BVC, familjecentral, entréplan, grönt stråk, hus 9
Barnpsykolog, familjecentral, entréplan, grönt stråk, hus 9
Blodtrycksmottagning, Närhälsan, entréplan, grönt stråk, hus 8

D

Diabetessköterska, Närhälsan, entréplan, grönt stråk, hus 8
Dietistmottagning, Närhälsan, entréplan, grönt stråk, hus 9
Distriktssköterskemottagning, Närhälsan, entréplan, grönt stråk, hus 8

F

Familjecentral, Mariestads kommun, entréplan, grönt stråk, hus 9
Fotvård, Mariestads kommun, plan 4, hus 10
Fotvård, Närhälsan, entréplan, grönt stråk, hus 8

H

Hjälpmedelsförråd, Regionservice, egen ingång, blått stråk, hus 10
Hjälpmedel, Närhälsan, entréplan, grönt stråk, hus 10 höger
Hörsel- och dövverksamhet, Habilitering & Hälsa, entréplan, grönt stråk, hus 6

J

Jourcentral, Närhälsan, egen ingång, grönt stråk, hus 8

K

Kolarebackens äldreboende, Mariestads kommun, plan 4, hus 10
Konferensrum Tranan, entréplan, blått stråk, hus 10 vänster
Kurator, Närhälsan, entréplan, grönt stråk, hus 8

L

Laboratorium, Närhälsan, entréplan, grönt stråk, hus 8

M

Mödravård, MVC, familjecentral, entréplan, grönt stråk, hus 9

N

Närservice, Regionservice, entréplan, blått stråk, hus 10 vänster

P

Psykisk hälsa, Närhälsan, entréplan, grönt stråk, hus 8

R

Reception, information, entréplan, hus 10

T

Teamrehabilitering, Närhälsan, entréplan, hus 10 höger

V

Vaktmästare, Närservice, entréplan, blått stråk, hus 10 vänster
Vuxenpsykiatrisk mottagning, entréhall, plan 2
Vårdcentral, närhälsan, entréplan, grönt stråk, hus 8
Västfastigheter, entréplan, blått stråk, hus 10 vänster

Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Karta över sjukhuset

A

Administration (sjuhusgemensam stab), målpunkt M, Gula gatan, plan 3 
Akutmottagning, målpunkt J, Gula gatan, plan 2
Akutmottagning psykiatri, målpunkt J, Gula gatan, plan 2
Akutvårdsavdelning AVA, Blå gatan, plan 2
Allergimottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 6
Allmänpsykiatrisk avdelning, målpunkt J, Gula gatan, plan 3
Apotek Kärnan, Entréhall Gula gatan, plan 2
Arbetsterapi och fysioterapi, målpunkt N, Gula gatan, plan 1
APL, Röda gatan, plan 1
Audionommottagning, Entréhall plan 2, Väntrum 3.

B

Bad- och ljusenheten, Övre entréhall, plan 3, väntrum 10
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Målpunkt C, Röda gatan, plan 2
Barn- och ungdomsmedicinsk avdelning, Målpunkt C, Röda gatan, plan 2
Barn- och ungdomstandvård, målpunkt N, Gula gatan, plan 3
BB, Målpunkt C, Röda gatan, plan 3
BB-vård i hemmet, Målpunkt D, Röda gatan, plan 3
Bemanningscenter, Röda gatan, plan 4
Bensårsmottagning, Övre entréhall, plan 3, väntrum 10
Beroendeavdelning, målpunkt J, Gula gatan, plan 3
Bettfysiologi, målpunkt N, Gula gatan, plan 3
Bibliotek, Entréhall, plan 2
Bild och media, målpunkt M, Gula gatan, plan 2
Blodgivningscentral, Blå gatan, plan 3
BUP barnpsykiatrisk mottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 8
BUP dagsjukvård, målpunkt M, Gula gatan, plan 1
BUP mellanvård, målpunkt M, Gula gatan, plan 1
BUP neuropsykiatrisk mottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 8

C

Café, Blå gatan, plan 2
Centralarkiv, Gula gatan, plan 1

D

Dagkirurgi, målpunkt H, Blå gatan, plan 3
Datastudio, Blå gatan, plan 1
Datortomografi (röntgen), Blå gatan, plan 2
Diabetesmottagning, målpunkt N, Gula gatan, plan 2
Dialysmottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 7
Dietist, mottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 2

E

E-arkiv, Blå gatan, plan 1
Ekonomienhet, Gula gatan, plan 3, paviljongen
Endodonti, målpunkt N, Gula gatan, plan 3
Endoskopimottagning, Övre entréhall, plan 3, väntrum 9
Enheten för kliniska studier, Gula gatan, plan 2

F

Fackliga organisationer, målpunkt M, Gula gatan, plan 3 
Fotsårsmottagning, Övre entréhall, plan 3, väntrum 10
FoUUI-centrum, Entréhall, plan 2
Frisör, Entréhall, plan 2
Förlossning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 3
Förvaltningsrätten, Målpunkt J, Gula gatan plan 2

G

Geriatrisk avdelning, målpunkt M, Gula gatan, plan 4
Gynekologiavdelning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 7
Gynekologimottagning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 7
Gynekologisk onkologimottagning - GYNNA, Målpunkt D, Röda gatan, plan 7
Gynekologisk uroterapimottagning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 7
Gånganalyslaboratorium, målpunkt N, Gula gatan, plan 1

H

Hematologiavdelning, målpunkt M, Gula gatan, plan 4
Hematologimottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 4
Hjärnstimuleringsmottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 2
Hjärtavdelning, Röda gatan, målpunkt E, plan 3
Hjärtintensivvårdsavdelning HIVA, Röda gatan, målpunkt E, plan 3
Hjärtmottagning, Röda gatan, målpunkt F, plan 3
HLR-utbildning, Blå gatan, plan 1
HR-enhet, Gula gatan, plan 3, paviljongen
Hudmottagning, Övre entréhall, plan 3, väntrum 10
Hälsan och arbetslivet, Entré 3, plan 2, paviljongen
Hörselteam, Entréhall, plan 2, väntrum 3

I

Infektionsavdelning, Röda gatan, målpunkt F, plan 2
Infektionsmottagning, Röda gatan, målpunkt F, plan 2
Intensivvårdsavdelning IVA och postoperativ vård, målpunkt G, Röda gatan, plan 3
Interventionscentrum IVC, mot målpunkt J, Gula gatan, plan 2

K

Kapellet, Entré 5, plan 1
Kemiskt laboratorium, Röda gatan, målpunkt D, plan 3
Kirurgiavdelning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 5
Kirurgi- och urologimottagning, Övre entréhall, plan 3, väntrum 6
Kliniskt fysiologiskt laboratorium, Blå gatan, målpunkt B, plan 3
Kliniskt träningscentrum, Röda gatan, plan 1
KOL-mottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 6
Kuratorer, målpunkt M, Gula gatan, plan 2
Käk- och ansiktsrehabilitering, Röda gatan, plan 2
Käkkirurgi, målpunkt N, Gula gatan, plan 3

L

LARO-mottagning, målpunkt J, Gula gatan, plan 2
Lekterapi, Röda gatan, Målpunkt C, plan 2
Logopedimottagning, Entréhall, plan 2, väntrum 4
Lungfunktionslab, målpunkt M, Gula gatan, plan 6
Lungmedicinavdelning, målpunkt M, Gula gatan, plan 6
Lungmedicinmottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 6

M

Mammografi, Blå gatan, målpunkt K, plan 1
Medicinavdelning, målpunkt M Gula gatan, plan 6
Medicinmottagning, målpunkt N, Gula gatan, plan 2
Medicinteknik, målpunkt M, Gula gatan, plan 3
Mikrobiologiskt laboratorium, Röda gatan, plan 3

N

Neonatalavdelning, Röda gatan, plan 2
Neurologiavdelning, målpunkt M, Gula gatan, plan 6
Neurologimottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 2
Njuravdelning, målpunkt M, Gula gatan, plan 5
Njurmottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 5
Nuklearmedicin, Blå gatan, målpunkt B, plan 3

O

Onkologimottagning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 6
Operation, målpunkt H, Blå gatan, plan 3
Oral protetik, målpunkt N, Gula gatan, plan 3
Ortopediavdelning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 8
Ortopedimottagning, Över entréhall, plan 3
Ortopedtekniska, Röda gatan, plan 2
Osteoporosmottagningen, Målpunkt D, Röda gatan plan 8, 

P

Palliativ avdelning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 6
Palliativt team, Målpunkt D, Röda gatan, plan 6
Pressbyrån, Entréhall, plan 2
Psykiatri dagsjukvård, målpunkt J, Gula gatan, plan 3
Psykiatri rehabilitering, målpunkt J, Gula gatan, plan 3
Psykiatrimottagning, målpunkt J, Gula gatan, plan 3
Psykiatrisk aktutvårdsavdelninge (PAVA), målpunkt J, Gula gatan, plan 2
Psykosavdelning, målpunkt J, Gula gatan, Plan 2

R

Radiologi (röntgen), målpunkt K, Blå gatan, plan 2
Radiologi (akutröntgen samt efter stängning), Målpunkt J, Gula gatan, plan 2
Reception, Entréhall
Rehabiliteringsavdelning, målpunkt M, Gula gatan, plan 6
Rehabiliteringsmottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 7,
Restaurang, Blå gatan, plan 2
Reumatologisk mottagning och behandling, målpunkt N, Gula gatan, plan 2

S

Sjukhusgemensam stab, målpunkt M, Gula gatan, plan 3
Sjukhusimam, Blå gatan, plan 3
Sjukhuskyrka, Röda gatan, plan 2
Sjukhusskola, Röda gatan, plan 2
Sjukhustandvård/apnéskena, målpunkt N, Gula gatan, plan 3
Skaraborgs ortopedservice, Röda gatan, plan 2
Smittskydd, Övre entréhall, plan 3
Smärtmottagning, Målpunkt M, Gula gatan, plan 1
Specialistmödravård, Målpunkt D, Röda gatan, plan 3
Specialisttandvård, målpunkt N Gula gatan, plan 3
Sprututbyte, Entré 10, plan 2
Sterilteknisk enhet, Blå gatan, målpunkt H, plan 4
STI-mottagning, Övre entréhall, plan 3, väntrum 10
Stomimottagning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 5
Strokeenhet avdelning, målpunkt M, Gula gatan, plan 7
Strokemottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 7
Sårcentrum, målpunkt M, Gula gatan, plan 4
Sömnmedicin mottagning, målpunkt M, Gula gatan, plan 5

T

Trygghetscentralen, Röda gatan, plan 2

U

Ultraljud/radiologi, målpunkt M, Gula gatan, plan 2
UNILABS Provtagningsmottagning, Röda gatan, plan 3
Uppvakningsavdelning, Blå gatan, plan 2
Urologiavdelning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 6
Urologimottagning, Övre entréhall, plan 3, väntrum 6
Uroterapimottagning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 6
Utbildningscentrum Kosmos, Entréhall, plan 2

V

Vårdhygien, Entréhallen, målpunkt B, plan 2
Västfastigheter, Röda gatan, målpunkt D, plan 1

Ä

Äldrepsykiatrimottagning, målpunkt J, Gula gatan, plan 2
Ätstörningsenheten, målpunkt M, Gula gatan, plan 8

Ö

Ögonmottagning, målpunkt N, Gula gatan, plan 1
Ögonoperation, Röda gatan, målpunkt F, plan 2
Öron-, näs- och halsavdelning, Målpunkt D, Röda gatan, plan 8
Öron-, näs- och halsmottagning, Entréhall, plan 2