Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället

Illustration av stad

"Stärkt samverkan för det goda livet"! Överenskommelsen är Västra Götalandsregionens och det civila samhället i Västra Götalands gemensamma viljeyttring för ökad samverkan och partnerskap.

Möten 2024

13 juni 10-15, RÖS-möte, Viskadalens Folkhögskola

19 augusti 10-15.30, RÖS-möte, Regionens hus, Göteborg

18 september 10-17, RÖS-möte + Dialogmöte med underskrivare, återkommer om plats

25 oktober 10-15, RÖS-möte, återkommer om plats

29 november 10-15.30, RÖS-möte + dialogmöte med Sociala ekonomins råd, Regionens hus, Göteborg

10 december 10-15, RÖS-möte, återkommer om plats

Tidigare mötesprotokoll finner du under fliken dokumentation och material

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga representanter i den regionala överenskommelsegruppen.

Dokumentation och material

Här hittar du vår digitala webbutbildning om samverkan, spännande rapporter och intressanta länkar samt mötesanteckningar.

Mer om överens-kommelsen

Här hittar du fördjupad information om överenskommelsen, som principerna bakom överenskommelsearbetet och aktuell handlingsplan.

Ansluta sig till överenskommelsen mellan VGR och det civila samhället

När överenskommelsen beslutades 2014 anslöt sig 70 organisationer. 2024 (maj) är antalet 121 organisationer, varav ca en tredjedel så kallade "paraplyorganisationer" eller federationer.

Till den regionala överenskommelsen kan de organisationer ansluta sig som arbetar utifrån ett regionalt perspektiv. I de fall verksamheten är unik i sitt slag kan även organisationer med endast lokal eller nationell förankring komma med. Överenskommelsens styrgrupp godkänner ansökningar löpande.

Ansökningsblanketten finner ni här:

Sofia Emanuelsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Mobil: 072-209 06 98

Erica Sjölin

Processledare civila samhället, Överenskommelsen

Telefon: 0763-030806 

Mejl: erica@civilsamhalletvg.se

Följ oss på Facebook!