Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Säker digital kommunikation

En sjuksköterska i samtal framför dator

Säker digital kommunikation (SDK) är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. För att stötta kommunerna i Västra Götaland - startar VGR samverkansprojektet "SDK-ready" - eller "faxdödaren" för att underlätta och påbörja införandet.

Varje dag skickas stora mängder information mellan olika aktörer i offentlig sektor, exempelvis vid handläggning och beslut av ärenden. Ofta är det sekretessklassad information i form av till exempel behandlingsplaner, bedömningar av arbetsförmåga, utdrag ur belastningsregistret eller vårdplaner som skickas. I brist på säkrare alternativ används många gånger fax eller vanliga brev för att utbyta information mellan olika aktörer.

Säker digital kommunikation (SDK) är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Filmer och mer information om vad säker digital information är från Inera 

Övriga stöd- och utbildningsinsatser hösten 2023

 • Deltagande på etablerade digitaliseringsnätverk
 • Informationsutskick

Två webbinarier med introduktion 

Webbinarier med introduktion till SDK hölls den 29 augusti och 6 september. 

 • På programmet:
  - Inera och Digg ger en introduktion till SDK
  - Erfarenheter från en kommun/region. Se program under anmälan för respektive datum.
  - Arbetsförmedlingen berättar om sitt SDK-arbete
  - Webbinariet avslutas med en frågestund

SDK - en egen digital infrastruktur för offentliga aktörer

SDK är en digital infrastruktur som möjliggör för offentliga organisationer att utbyta känslig information med andra offentliga aktörer på ett enhetligt och säkert sätt genom att de organisationer som ansluter till SDK organiseras i en så kallad federation. En federation är ett nätverk där de deltagande organisationerna är överens om gemensamma spelregler inom teknik och informationssäkerhet och därför kan utbyta information med varandra. SDK levereras av Inera och Myndigheten för digital förvaltning (Digg).

Meddelanden som skickas via SDK kan innehålla fritext och bilagor i pdf-format. Meddelandena adresseras till funktionsadresser, exempelvis till en viss enhet på ett äldreboende eller en avdelning på ett sjukhus. Det går inte att skicka meddelanden till enskilda befattningshavare eller privatpersoner.

Information om SDK hos DIGG

Fördelarna med SDK

Följande nyttor har identifierats vid användandet av SDK

 • Minskat beroende av fax och vanliga brev för överföring av känslig information
 • Trygghet genom att känslig information inte sprids till obehöriga
 • Möjlighet till samma spårbarhet oavsett vilken verksamhet som skickar informationen
 • Snabbare handläggning och beslut

SDK-ready projektet

För att skapa förutsättningar för länets kommuner och VGR att kunna införa och använda Säker digital kommunikation startas ett systerprojekt, SDK-ready, till ett pågående SDK-projekt som drivs av VGR:s Koncernstab Digitalisering.

Syftet med SDK-ready är att dra nytta av den kompetens och de erfarenheter som vinns i det befintliga SDK-projektet och i Ineras nationella införandeprojekt, för att kunna hjälpa kommuner i Västra Götaland att påbörja sitt införande. 

Kontakta Emma Pettersson om du vill veta mer vad som behövs för införande av SDK i din verksamhet.

SDK-projekt i VGR:s verksamheter

VGR driver också ett internt projekt i syfte att ansluta den egna organisationen till den nationella SDK-federationen. VGR kommer ha rollerna accesspunktsoperatör och användarorganisation i federationen. VGR har ännu ingen strukturerad plan för införande, men pilottester pågår inom flera verksamheter. VGR hoppas bli godkänd i federationen under hösten och för att kunna påbörja nyttjandet av SDK.

Vill du komma i kontakt med det interna projektet finns en funktionsbrevlåda som du når via följande mailadress: saker.digital.kommunikation@vgregion.se

Emma Pettersson

Projektledare, seniorkonsult Helseplan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-09-21 10:19