VGR etablerar kontor för att stärka Västra Götaland som ledande inom life science

Publicerad:

Västra Götalandsregionen (VGR) ska genom ett nytt life science-kontor driva och synliggöra Västra Götalands styrkor inom området. Kontoret ska skapa bättre förutsättningar för ett proaktivt samarbete med akademi och näringsliv som bidrar till Västsveriges och Sveriges konkurrenskraft.


- Ett life-science kontor ger oss möjlighet att samordna våra regionala initiativ. Vi behöver kraftsamla för att forma en framtida hälso- och sjukvård som är innovativ och tillgänglig för alla och vi behöver också stärka life science-sektorn och göra den än mer konkurrenskraftig. Nu bygger vi vidare på vår starka tradition av samverkan, säger regiondirektör Håkan Sandahl.

Life science-kontorets uppgifter

Jenny Almkvist har fått uppdraget att samordna life science-kontorets arbete som bland annat består av att:

  • ta fram en regional plan för VGR:s life science-arbete i dialog med västsvenska aktörer inom näringsliv, akademi och innovationssystem
  • säkerställa att Västsveriges arbete ligger i linje med Sveriges och EU:s life science-strategier
  • synliggöra och driva VGR:s arbete inom life science på nationell nivå.

Styrgrupp leds av regiondirektören

Kopplat till life science-kontoret finns en styrgrupp som leds av regiondirektör
Håkan Sandahl där hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör Karin Looström Muth, regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson och sjukhusdirektören på Sahlgrenska universitetssjukhuset Boubou Hallberg ingår.

Jenny Almkvist

Regionutvecklare - life science

Telefonnummer