Västsvensk samling kring den gröna omställningen

Publicerad:
På scen syns från vänster: Maria Fuxborg, moderator, Västsvenska handelskammaren, Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv, Mattias Jonsson, riksdagsledamot, Madeleine Jonsson, VGR och Johan Trouvé, Västsvenska handelskammaren.
Fotograf: Tina Hedegaard/VGR

Ett 70-tal västsvenska riksdagsledamöter och företagare var på plats när Västsvensk samling hade premiär i Stockholm 8 november. Temat var Västsverige - motorn i industrins gröna omställning. Västra Götalandsregionen bjöd in tillsammans med Svenskt Näringsliv, Västsvenska Handelskammaren och Business Region Göteborg.

Under eventet framgick en sak tydligt, för att lyckas med omställningen behövs energi, kompetens och infrastruktur. Här var alla överens - oavsett politisk färg. Det finns ett skriande behov utbyggnad av elnät och ökad fossilfri elproduktion, helst innan 2030.

Klas Ericson, nationell samordnare för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning menade att det krävs insatser på varje nivå för att ställa om, också för kommande generationer:
- Det finns flera områden där vi ser utmaningar: el, finansiering av offentliga investeringar, kompetensförsörjning och där ingår även kollektivtrafik och utbildning. Vi måste förstå att vi behöver gemensamma insatser för gemensamma vinster, vi ska inte köra över några näringar, alla ska med.

- Nu måste politikerna fatta de modiga och pragmatiska beslut som till och med kan resultera i att man kanske inte blir omvald, sa Rickard Lundberg, platschef på Volvo lastvagnar i Skövde.

Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe poängterade att fram till 2040 kommer det ske mycket förändringar. Att det behövs mycket investeringar i produktion, en flexibel marknadsutveckling samt nät.
- Det var lättare på 1970-80-talet. Då gick det snabbt och vi behövde inte förhålla oss till miljöbalken, konkurrenslagstiftning och kulturvärden på samma sätt. Nu jobbar vi med drygt 300 projekt, vi växer både i antal kontor och antal medarbetare.

På scenen

 • Klas Ericson, nationell samordnare för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning
 • Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät
 • Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
 • Madeleine Jonsson (MP), ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden
 • Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
 • Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot och ordförande Business Region Göteborg
 • Anna Berggren, vd Perstorp Group
 • Rickard Lundberg, platschef Volvo Group
 • Theres Sahlström (M), ordförande Skaraborgs Kommunalförbund.
 • Kvällens moderator var Maria Fuxborg, näringslivschef Västsvenska Handelskammaren
 • Deltog på scen gjorde även Eva-Lena Ahlbin, vice vd Business Region Göteborg, Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv och Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen.

Fokus på detta möte var den omfattande industriella gröna omställningen, men ambitionen är att fortsatt lyfta Västsveriges behov och göra detta till ett återkommande forum – utvecklingsresan fortsätter!

Fakta om Västsvensk samling

Västsvensk samling är ett västsvenskt samarbete med företrädare från kommun, region, näringsliv, akademi och fackliga representanter.