Fyra nya delregionala digitaliseringsstrateger ska stärka arbetet

Publicerad:
Kvinna i kontorskorridor

Maria Larsson som har sin bas hos enhet Samhällsanalys på regional utveckling, är samordnare för den västsvenska kraftsamlingen för digitalisering som har fem fokusområden: näringslivets digitala transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation och invånarnas digitala delaktighet och tillit. Här svarar Maria på några frågor inför den årliga konferensen "Digitalisering i människans tjänst" 28 november.

Nu har halva tiden gått för kraftsamlingen, vad tänker du om nyttan?

Jag tycker vi har fått en mer tydlig riktning vad vi kan göra med digitaliseringens möjligheter, inte minst hur vi kan bidra till att nå målet med omställning till en hållbar och konkurrenskraftig region. Med digitalisering kan vi jobba på nya sätt för att hitta lösningar på våra stora samhällsutmaningar och vara mer innovativa.

Många digitaliseringsinitiativ pågår runt om i Västra Götaland, på science parks, i kommuner och i olika organisationer. Ett exempel är projektet Industry in West som jobbar med digitalisering i företag. Ett annat är Digidelcenter Mellansjö, där åtta kommuner startar upp en gemensam verksamhet som stöttar invånare med deras digitala förmågor.

Vad är viktigast just nu?

Det viktigaste just nu är att det snart finns fyra digitaliseringsstrateger som VGR och Västkom finansierar på plats i kommunalförbunden, som ska driva digitaliseringsfrågorna delregionalt med en tydlig regional koppling.

Digitaliseringsstrategerna är ett värdefullt tillskott för att vi än mer kraftfullt ska kunna driva digitaliseringsfrågorna tillsammans i Västra Götaland. Två av dem är redan på plats - i Fyrbodal finns Sara-Maria Herrman och i Skaraborg Fredrik Edholm. Båda har lång och gedigen erfarenhet av att driva digitaliseringsfrågor.

Digitaliseringsstrategernas uppdrag kan delas in i olika delar där en del handlar om att vara med i regionala digitaliseringsrådet och arbeta med kraftsamling digitalisering. De ska också verka för en ökad delregional samverkan genom att bjuda in till dialog och utforska möjligheter till samarbete. På sikt byggs digitala arenor upp i delregionerna där näringsliv, akademi och offentlig sektor kan mötas och jobba tillsammans med digitalisering. 

De ska också medverka i införandet av de projekt som digitaliseringsrådet driver i kommunerna.

Det pågår många samverkansprojekt i Västra Götaland, vilka är de senaste?

Exempel på fler projekt som VGR driver i kommunerna i Västra Götaland är Öppna data, Internet of Things (IoT) och Säker digital kommunikation (SDK). 

Jag vill särskilt lyfta IoT (Internet of Things) Västra Götaland. Där är en upphandling är på gång av en gemensam branschneutral horisontell teknisk IoT- plattform. När det är klart kommer kommunerna att kunna starta upp en rad olika IoT-projekt som leder till ett stort inflöde av data. Den kan sedan publiceras som öppen data som möjliggör innovation och tjänsteutveckling. Stora mängder data är ju också det som behövs för att utveckla AI-lösningar.

Sedan vill jag också nämna Säker Digital Kommunikation (SDK) som innebär att statliga myndigheter, regioner och kommuner kan kommunicera digitalt med varandra på ett säkert och juridiskt korrekt sätt, som också ger en betydligt snabbare ärendehantering. Under hösten pågår ett arbete i Västra Götaland med att förenkla för kommunerna att införa SDK. Ett VGR-internt projekt är nu godkänt som första region i Sverige och Skövde kommun är sedan tidigare klara.

På konferensen kommer det finns möjlighet att ta del av det senaste i det parallella spåret ”Säker Digitalisering för alla”. 

VGR:s årliga konferens Digitalisering i människans tjänst hålls 28 november, varför tycker du att man ska delta?

Konferensen är verkligen årets höjdpunkt med talare i toppklass! Det blir en dag där vi både kommer att inspireras och få fylla på med ny kunskap och - inte minst - få möjlighet att träffa personer från många olika organisationer i Västra Götaland.

Vad tycker du själv är mest intressant  på konferensen?

Jag tycker temat kring digital delaktighet är väldigt viktigt. Konferensen samlar allt ifrån bibliotekarier och it-säkerhetsexperter. Vi hoppas att olika perspektiv på digitalisering där vi tar utgångspunkt i människan och invånaren ska bidra till nya insikter.

Digitalisering i människans tjänst 28 november

Västsvensk kraftsamling digitalisering