Patientnämnderna

Patientnämnderna är en opartisk instans mellan patient och vårdgivare.

I Västra Götalandsregionen finns fem patientnämnder:

  • Patientnämnd norra
  • Patientnämnd Göteborg
  • Patientnämnd södra
  • Patientnämnd västra
  • Patientnämnd östra

Nämndernas verksamhet ska hjälpa patienter med problem som uppstått i kontakten med vården. Nämnden ska också och ta initiativ till förändringar som stärker patientens ställning och förbättrar vården.

Patientnämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

Massor av porträtt på olika människor

Klaga på vården

Vill du klaga på vården? Klicka här så kommer du till Patientnämndernas kansli. Där kan du hitta information om hur klagar eller lämnar synpunkter på vården du eller din anhöriga har fått.