Rutiner för avrop

Den här sidan innehåller information för er som vill göra ett avrop från ramavtalet utbildningar för webb och andra digitala medier - produktion och tjänster.

Information om vad ni kan avropa inom ramavtalet

Vad gör beställaren?

Om du vill göra ett avrop från ramavtalet är det några saker som du kan förbereda innan du kontaktar VGR Akademin via funktionsbrevlådan för digitala utbildningar:

  • Se till att ni har finansiering – VGR Akademin har inte någon budget som är kopplad till avrop utan allt betalas av beställaren.
  • Tänk igenom vad ni har för tidplan – när ska avropet vara klart?
  • Behöver det finnas en grupp av ämnesexperter? Leverantörerna har oftast inte kunskap inom VGR:s områden vilket betyder att ni som beställare ibland kan behöva skapa en projektgrupp eller liknande för detta.
  • Nätbaserade utbildningar ska publiceras i Lärportalen - ni måste utse en eller flera ansvariga för utbildningen som kan ta ansvar för den så länge den är aktuell. Utbildningar kan med tiden behöva revideras vilket är den utbildningsansvariges uppgift. VGR Akademin har inte möjlighet att ansvara för enskilda utbildningar.
  • För att göra ett avrop behövs en skriftlig beskrivning av vad det är ni ska avropa - VGR Akademin har tagit fram vissa mallar för detta. Kontakta digitala.utbildningar@vgregion.se för att ta del av dem.

Beroende på avropets karaktär och storlek kan det vara bra att ha både referens- och styrgrupp som stöd i processen och framtagandet.

Vad gör VGR Akademin?

VGR Akademin stöttar och koordinerar alla avrop i samarbete med Koncerninköp och andra berörda parter.

Det innebär att vi

  • tillhandahåller mallar och stöd för avrop
  • erbjuder pedagogiskt stöd vid planering av kompetensutvecklingsinsatser
  • hjälper till att färdigställa uppdragsbeskrivning och skickar till leverantörerna
  • tar emot och koordinerar svar och offerter från leverantören och har dialog med beställaren
  • hjälper till med frågor om leveransavtal och arkivering med mera.

För frågor om avrop når du oss via vår funktionsbrevlåda digitala.utbildningar@vgregion.se