Långsiktiga uppdrag

Långsiktiga uppdrag kan ges till institutioner och kulturverksamheter som har omfattande betydelse för regionens kulturella infrastruktur men med andra huvudmän än Västra Götalandsregionen.

Uppdragen beslutas av kulturnämnden genom överenskommelser och i dialog med verksamheternas styrelser och huvudmän. Uppdragen följs upp årligen och omformuleras vart tredje år med utgångspunkt från aktuella regional- och kulturpolitiska mål, utmaningar och prioriteringar.

Kommunikation

Verksamheter med uppdrag eller stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här.