Vara Folkhögskola

Vara folkhögskola är en politiskt och religiöst oberoende vuxenskola med Västra Götalandsregionen som huvudman. Vår pedagogik bygger på en människosyn där vi vet att ALLA har stora möjligheter till utveckling bara man får stöd och rätt hjälp. Att du blir sedd, tagen på allvar och får känna att du duger, är viktigt för oss på skolan. Genom mötet med andra människor, vår trygga gemenskap och mycket skratt har vi sett att självförtroendet växer hos dem som har studerat hos oss. Med bra självförtroende och insikten att man faktiskt kan, så lyckas man med det mesta.

Vara Folkhögskolas hemsida