Göteborgs Folkhögskola

Göteborgs folkhögskola är en av Sveriges största folkhögskolor. Vi vill verka för integration och mångfald och att utjämna klyftorna mellan människor. Därför har vi valt att ha en stor allmän kurs och att ha verksamhet där människor som mest behöver oss. Hos oss kan du göra en bildnings- och utbildningsresa på dina villkor.

En skola vars huvudsakliga syfte är att motverka segregation och verka för att utjämna klyftor mellan människor - på alla plan. Verksamheten är inriktad på basutbildningar, ledarutbildningar, kurser för funktionshindrade samt forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi är en av sex folkhögskolor som ägs av Västra Götalandsregionen men skolan är politiskt och religiöst obunden. Rektor på Göteborgs folkhögskola är Berit Román. Skolorna som ägs av Västra Götalandsregionen samlas under ett gemensamt Folkhögskolekansli med Anders Ahlström som förvaltningschef. 

Göteborg Folkhögskolas hemsida