Regionteater Väst AB

Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik. Ändamålet omfattar att bedriva såväl regional teater- och dansverksamhet i Västra Götaland som lokal teater- och dansverksamhet i Uddevalla och Borås eller andra kommuner i Västra Götaland

Regionteater Västs uppdrag handlar om att kommunicera scenkonsten och alla dess inneboende värden för en ny generation. Oavsett var de bor, var de kommer från och vilka de är ska alla barn och unga i hela Västra Götaland ges möjligheten att ta del av en levande scenkonst. Det uppdraget gör Regionteater Väst till Sveriges största turnerande institution för barn och unga.

Regionteater Väst fungerar som ett kunskaps- och resurscentrum. Det innebär att Regionteater Väst delar med sig av sina erfarenheter, metoder och resurser till framförallt det fria kulturlivet, skolor och arrangörer. Det kan bland annat innebära utlåning av lokaler och teknik, information om andra lokaler och deras tillgänglighet samt fortbildningar inom scenkonstområdet.

Regionteater Väst har två produktionshus, ett i Borås där dansföreställningar repeteras och produceras, och ett i Uddevalla för teaterproduktion.

Regionteater Västs hemsida