Basal hygien

PRIMÄRVÅRD. Här finns information om handhygien, arbetskläder och skyddskläder. Det finns också informationsmaterial och en webbutbildning.

Ta hygienkörkort

I Lärportalen Totara finns hygienkörkortet tillgängligt för flera vårdgivare i Västra Götalandsregionen. För primärvård, Regionhälsan och Habilitering och hälsa finns dessutom en grundläggande vårdhygienisk utbildning. Genomfört hygienkörkort och utbildning kan följas upp av närmaste chef genom ”rapport” i Lärportalen för personal med VGR-ID. Du som inte har ett VGR-ID välj fliken ”Vem kan logga in i Lärportalen”, gå till Utbudskatalog och sök hygienkörkort.

Kontaktperson Osk Atladottir

Observera att länkar i hygienkörkortet går till Vårdhygien SU:s rutiner, följ i stället Vårdhygien Skaraborgs rutiner. 

Länk för hygienkörkort och grundläggande vårdhygienutbildning:

Habilitering & Hälsa (VGR)

Närhälsan (VGR)

Primärvård (privat)

Regionhälsan

Rehab (privat)


Informationsmaterial till patienter och besökare

Hygieninformation till patienter och besökare

Saknar du färgskrivare eller vill ha utskriften inplastad, kontakta Bild och Media, telefonnummer 327 90.

Från Folkhälsomyndigheten:
Så tvättar du händerna. 
Så tvättar du händerna (Affisch engelska)


Läs mer om basal hygien

Att följa de basala hygienrutinerna är den absolut viktigaste åtgärden för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning!

VRI-SMART

VRI-Smart® är en utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner.