Sjukhusledning

För att komma i kontakt med sjukhusledningen kan du ringa växeln på telefonnummer: 0500-43 10 00 och fråga efter den person du söker.

Sjukhusdirektör
Stellan Ahlström

Biträdande sjukhusdirektör
Åsa Ranbro Jansson

Chefläkare
Christer Printz
Annette Trenge Jarlshammar

Chefsjuksköterska
Christoffer Larsson

Digitaliseringschef
Susanne Gustavssonv

Ekonomichef
Kristina Westerberg

HR-chef
Marie Johansson Rodert

Kommunikationschef
Camilla Silvesjö

Utvecklingschef
Annette Trenge Jarlshammar

VO1 (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri, Kvinnosjukvård)
Marie Hufvudsson

VO2 (Kirurgi, Urologi, Palliativ vård, Onkologi)
Jenny Berg

VO3 (Anestesi, Operation, Intensivvård, Smärtmottagning)
Annelie Sundén Gustavsson

VO4 (Akutmottagning, Akutvårdsavdelning, Ambulans)
Carina Karlsson Brännehed

VO5 (Ortopedi, Ögon, Öron-, näs- och halssjukvård, Käkkirurgi, Logopedi)
Cecilia Andersson

VO6 (Vuxenpsykiatri, Ätstörning)
Henrik Hjulström

VO7 (Hematologi, Lungmedicin, Medicin, Neurologi, Reumatologi)
Jonna Sandh

VO8 (Kardiologi, Infektion, Hud, Njurmedicin, Gastroenterologi)
Andreas Lestander Melin

VO9 (Bild- och funktionsmedicin, vårdnära tjänster)
Christian Göransson

FoUUI (Forskning och utveckling, utbildning och innovation)
Elisabeth Kenne Sarenmalm 

Operativt ledningsansvarig
Hans Hallén

Chefssekreterare
Ellinor Smith