Ta ställning till fosterdiagnostik

När du har tagit till dig informationen om fosterdiagnostik, har du förhoppningsvis fått tillräckligt med fakta för att själv kunna ta ställning till om du vill att tacka ja eller nej till någon eller några av de undersökningar du erbjuds.

Fosterdiagnostiska undersökningar är frivilliga. Erbjudandet från barnmorskemottagningen ska alltså inte uppfattas som att du föreslås att genomgå någon av undersökningarna. Det avgör du helt själv.

Innan du bestämmer dig har du också möjlighet att samtala med och ställa frågor till barnmorskan på din barnmorskemottging. Om speciella behov finns kan du också få tid hos en genetisk vägledare eller en läkare på specialistmödravårdsmottagningen.

Risker

Blodprov vid KUB samt NIPT

Vid KUB- och NIPT-undersökningar tas vanliga blodprov i armen på dig som är gravid. Detta innebär inte någon risk. 

Ultraljud

Fram tills i dag har forskningen inte kunnat visa att ultraljudsundersökningar under graviditet är skadliga för fostret. Det som har undersökts är hur fostret växer i livmodern, hur dess nervsystem utvecklas, barnets vikt vid födelsen, dess språkutveckling och hörsel.

Även om skadliga effekter inte har kunnat visas innebär det inte att man kan vara helt säker på att de inte finns. Det kan exempelvis ändå tänkas att ultraljudet kan påverka den normala utvecklingen av fostrets hjärna. Det finns därför all anledning att vara försiktig och att inte undersöka i onödan eller onödigt länge.  

Fostervatten- och moderkaksprov

Efter ett fostervattenprov eller ett moderkaksprov får cirka 1 av 100 missfall som en direkt följd av provtagningen. Orsaken till missfallen är inte känd. Vid provtagning av fostervatten finns också en liten risk för tidig vattenavgång.

Om du väljer att genomföra en fosterdiagnostisk undersökning

Väljer du att låta dig undersökas kommer du i de flesta fall att få bekräftat att ditt barn inte har någon av de allvarliga sjukdomar det undersökts för. Om du väljer en undersökning får du dock vara beredd på att det finns en liten risk för att en allvarlig sjukdom upptäcks.

Enstaka gånger kan ett undersökningsresultat vara svårt att tolka och ny undersökning eller provtagning kan behövas. Även om många känner en större trygghet efter en fosterdiagnostisk undersökning, kan undersökningen också leda till en osäkerhet och en orolig väntetid på provsvar för några få.

Om du väljer att låta dig undersökas innebär det självklart inte att du på förhand måste ha beslutat om du vill fortsätta eller avbryta graviditeten om en allvarlig sjukdom eller ett större handikapp skulle påvisas. 

Om du väljer att avstå från fosterdiagnostik

Om du väljer att inte göra några fosterdiagnostiska ultraljudsundersökningar i graviditetsvecka 12+4-13+6 och 18+0-19+6 men ändå exempelvis vill veta lite säkrare hur långt i graviditeten du har gått eller om du väntar ett eller flera barn, får du gärna göra en kortare ultraljudsundersökning, där vi enbart tittar efter det.

I mycket sällsynta fall kan vi vid en sådan undersökning ändå se en allvarlig missbildning hos fostret, till exempel när fostret inte har skallben, som vi ska mäta för att bedöma graviditetslängden eller när fostret inte har njurar och det därför inte finns något fostervatten inne i livmodern. Vi vill därför fråga dig innan undersökningen hur du vill att vi ska göra om vi skulle hamna i denna ovanliga situation.