Om Utbildningsenheten

Utbildningsenheten för psykologer är en del av VGR Akademin. Vi har i uppdrag att utveckla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer. Det innebär utbildningsaktiviteter på specialistnivå och i det yrkeslivslånga lärandet som på ett tydligt sätt lägger fokus på att göra skillnad för dem vi finns till för.

Utbildningsenheten för psykologer startades i mars 2018. Vi samverkar med Kompetensrådet för psykologer och regionala studierektorer för PTP. 

Utbildningsenhetens övergripande mål är att:

  • erbjuda utbildningsaktiviteter för legitimerade psykologer
  • att bidra till patientnytta genom alla våra utbildningar och aktiviteter
  • att bidra till VGR som en attraktiv arbetsgivare för psykologer
  • att ge stöd till/samarbeta med olika aktörer i kompetensutvecklingsfrågor för psykologer. 

Intresseanmälan utbildare

Utbildningsenheten för psykologer arbetar aktivt med att använda interna psykologer som föreläsare, kursansvariga, seminarieledare och i andra utbildningssammanhand. 

Är du intresserad av att ingå i vår verksamhet? Anmäl ditt intresse här

Utbildningsenheten för psykologer

Joakim Olausson

Utbildningsledare

Katarina Malmqvist

Ordförande i Kompetensrådet för psykologer/Regional studierektor

Kajsa Holm

Regional studierektor PTP

Viktoria Grönvall

Utbildningskoordinator

Andrea Leser

Pedagog

Helena Bergkvist

Adm koordinator

Tina Camitz

Kursutvecklare