Specialistutbildning för psykologer

Psykologförbundet står för ramverket för specialistutbildningen, det vill säga att det är de som utfärdar behörighet, beslutar om vilka olika specialistinriktningar som ska finnas och ackrediterar specialistkurser. Det finns idag två modeller för att nå specialistbehörighet: Specialistutbildning genom fristående kurser via Psykologförbundet eller sammanhållna program godkända av Psykologförbundet. Specialistutbildningen sker parallellt med kliniskt arbete under minst fem år inom vald specialitet.

Specialistutbildning - fristående kurser

Den enskilda psykologen behöver ansöka till Psykologförbundet innan Introduktionskursen påbörjas. Utbildningen består av introduktionskurs, specialistkollegium och sex specialistkurset utifrån vald specialistinriktning. Specialistbehörighet ges i dag inom tio specialiteter:

Psykologförbundet specialistutbildning

Sammanhållen specialistutbildning


Psykologförbundet har ackrediterat sammanhållen specialistutbildning vid fem lärosäten samt till Utbildningsenheten för psykologer.

Läs mer om sammanhållen specialistutbildning och specialistkurser i VGR här: