Utbildningsenheten för psykologer

Utbildningsenheten för psykologer är en del av VGR Akademin. Vårt uppdrag är att utveckla och erbjuda utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer, både på specialistnivå och i det yrkeslivslånga lärandet. I samarbete med Kompetensrådet för psykologer och regionala PTP-studierektorer hittar du här även information om verksamhetsförlagd utbildning och regionens PTP-program. PTP står för Praktisk tjänstgöring för psykologer.

VFU

Information om Verksamhetsförlagd utbildning i VGR

PTP

Information om PTP-tjänst i VGR

Psykolog

Information om kompetensutveckling för psykologer i VGR

Aktuellt från utbildningsenheten