Kurs i Garage Band

Klangfärg och Eldorado har tillsammans tagit fram en kursserie om Garageband och samspel. Stefan Eklund, handledare i musik och aktivitet på Eldorado, ger en grundläggande genomgång av hur appens olika delar fungerar och vad du kan tänka på för att få till engagemang, delaktighet och musikalisk kvalitet i samspelet med dem du jobbar med.

Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning samt deras anhöriga och personal.

Eldorado har varit med och utvecklat en samspelsguide som består av ett häfte och filmen – Ett gott samspel. Denna guide kan vara relevant ihop med kursserien nedan, men även i många andra sammanhang för dig som arbetar tillsammans med personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning.

Kurs i Garage Band