Stödstrukturer för en självorganiserad samtidskonst

Förvaltningen för kulturutveckling har tillsammans med tidskiften Paletten, inom ramen för det tre åriga regionala projektet Stödstrukturer för en självorganiserad samtidskonst, producerat ett dubbelnummer om konstnärlig självorganisering. Paletten Nr. 321-322 utkom den 22 december 2020.

Ambitionen med detta dubbelnummer som det står i det redaktionella förordet, "har varit att synliggöra en mångfald alternativa sätt att organisera konstnärligt arbete och ge perspektiv på frågor om självorganisering i dag."    

Representerade i numret finns en lång rad konstkollektiv eller konstnärsdrivna verksamheter, tillsammans med texter av kritiker, forskare och aktivister. Medverkar gör bland annat; Cyklopen, Kultwatch, SAQMI, Lumbardhi, National Black Theatre of Sweden, Kultivator, Khartoum Contemporary Art Centre, Mint, Konstfrämjandet, MYCKET, Konsthall C, Galleri Syster, Backbeatbolaget, IntraGalactic arts collective, Österängens Konsthall, Galleri BOX, Mázejoavku, Zad, INLAND, Qalam, FRANK, Den kollektiva hjärnan, Agentur, Hotel Bauen, Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält, Not Quite, Skogen, Hospital For Self Medication. 

Tidskriften Paletten har varit en del av det svenska konstlivet sedan 1940. I fyra utgåvor per år ger tidskriften fördjupade perspektiv på internationell som svensk konst.

www.paletten.net