Residens Angered

I september 2014 startade Blå Ställets konsthall, Konstepidemin och Förvaltningen för kulturutveckling (dåvarande Kultur i Väst) Residens Angered. Residenset var ett svar på att Göteborgs konstscen uppfattades som exkluderande och stängd – vi ville skapa en plattform som minskar stadens geografiska och mentala avstånd.

Under åren har konstnärer inom ramen för residenset bland annat arbetat med teman som revolution, konstnärliga utbildningar i orten, berättelser av barn från Angered och haft kurs för icke rasifierade konstnärer från innerstan för att lära dem att ta ansvar för sina privilegier. Framför allt har de konstnärer som residenset bjudit in arbetat nära människor i Angered i ett försök att vara lyhörda för de behov som finns i området.

2017–2018 Angered@home – Sandra Sterle

”Vem har rätt att kalla en plats hemma?” och ”Vad är ett hem?” är frågor som den kroatiska konstnären Sandra Sterle tillsammans med tre generationer kvinnor från Angered arbetade med 2017–2018. Några av dem har bott i området i många år och uppfostrat sina barn här, medan andra har bott här i ett par år. Tillsammans har de haft workshops om konst, tillhörighet, identitet och vad det betyder att bo och verka i Angered. I en videoessä som Sandra har gjort reflekterar hon över projektet och sina erfarenheter av Angered genom att ställa frågor som: ”Är andra människor jag möter här från Sverige? Vad är främmande? Från en annan planet?”

Delar av projektet visades i utställningen Angered@home på Blå Ställets konsthall 2018. Till utställningen bjöd vi också in Angereds ungdomsredaktion och konstnären Mirna Ticona som visade en serie tuschmålningar med titeln ”Jag är här för att ni var där”.

2020–2021 Den fjärde urbana revolutionen – Lars Raattamaa

Lars Raattamaa, författare och arkitekt, arbetade under 2019 som konstnär inom ramen för Residens Angered. Resultatet av tiden i Angered är en bok och en utställning – fotografier och texter från möten med ortens platser och människor. Till utställningen har Lars även bjudit in Valeria Montti Colque, en konstnär som rör sig fritt mellan collage, performance, film och scenografi. Hennes verk blandar metaforer och löser upp gränser. De båda arbetar, i sina olika konstformer, med frågor om plats, makt, identitet och språk.  

Utställningen visades både på Konsthallen Blå stället och på Hammarkullen konsthall vintern 2020-2021.