Produktionsmiljö dans – En plats där dansen kan växa och hämta kraft

Visionsbild från Forsåker. Framtagen av MölnDala Fastighets AB och TMRW.

Mölndal blir ett nav för dans när ett nytt regionalt center etableras mitt i den nya stadsdelen Forsåker. Efter 15 år av utredningar och ett konstaterat behov från dansfältet har nu Västra Götalandsregionen och Mölndals stad kommit överens om förutsättningarna och danscentrat ska gå från skiss till verklighet.

Planen är att kunna erbjuda frilansande danskonstnärer en kreativ arbetsplats med lokaler specifikt anpassade för dans, samlade resurser och kompetens kring produktion och teknik. Detta är en viktig pusselbit som idag saknas i dansens produktionskedja. Tillsammans med nätverk och samarbeten med utbildningar, institutioner och andra dansplattformar kommer den kunna stärka och ge kraft till dansens utveckling, skapa nya arbetstillfällen samt öppna upp för både internationella och nationella samarbeten.

I huset kommer det att finnas lokaler där man kan träna och repetera, ta fram föreställningar, arbeta med administration och marknadsföring och möta publik, inte minst barn och unga. Det kommer att innehålla alltifrån studios och blackbox till co-working spaces och öppna mötesytor. Det råder idag en stor brist på dansanpassade lokaler där man kan producera dansföreställningar i regionen. Då det inte finns tillräckligt med platser att skapa på, väljer många tongivande danskonstnärer att flytta. Detta hoppas Västra Götalandsregionen och Mölndals stad att ändra på genom att kroka arm i denna långsiktiga satsning.

För platsen, Forsåker, bidrar dansplattformen till nytt liv i de äldre industrilokalerna, som en gång i tiden användes till produktion av papper. Det kommer att bli en inbjudande plats för ung som gammal med öppna visningar, skolföreställningar, oväntade möten samt danskursverksamhet. Framtagandet av den nya verksamheten sker i nära dialog med dansfältet. 

Arbetet med att renovera och anpassa fastigheten påbörjas redan 2025.

Styrgrupp Produktionsmiljö dans

Eyrun Thorhallsdottir, Projektledare Produktionsmiljö dans
Mats Lilienberg Förvaltningschef Kultur och Fritid, Mölndals stad
Karl Arvidsson, avdelningschef Konst och kultur
Åsa Tollbom, Enhetschef konst och kultur, Mölndals stad
Bjarne Fjellanger, VD MölnDala Fastighets AB
Jenny Tonning, Projektutvecklare MölnDala Fastighets AB
Katti Hoflin, Kulturchef Västra Götalandsregionen


Visionsbild som visar det nya centrat för dans i Forsåker, Mölndal. Framtagen av MölnDala Fastighets AB och TMRW.

Nytt regionalt center för dans byggs i Mölndal

2027 ska det stå klart – ett nytt västsvenskt center för samtida dans. Nu har Västra Götalandsregionen och Mölndals stad kommit överens om förutsättningarna och danscentrat ska gå från skiss till verklighet.

Kraftfull satsning i Mölndal

Med 3000 nya bostäder och 4000 arbetsplatser blir Forsåker en helt ny stadsdel i centrala Mölndal. De historiska byggnaderna ska kompletteras med modern arkitektur och kommer att fyllas med nytt liv som får Forsåker att växa till en betydande destination.

Eyrun Thorhallsdottir

Projektledare

Telefonnummer

Mobil: 076-948 09 77