Communitydans

Communitydans är en metod för att erbjuda icke-dansare en möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär. Danskonstnären utgår från en plats och invånarna som lever där, och lyfter fram invånarnas berättelser.

Även om ett communitydansprojekt kan se ut på många olika sätt, finns några gemensamma ramar:

  • målgruppen är alla medborgare – vem som helst
  • danskonstnären fungerar som guide eller inspiratör
  • deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val
  • vägen är lika viktig som målet
  • dansen är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck
  • man använder en demokratisk metod
  • platsen för projektet är ofta en utgångspunkt i arbetet

I communitydans får amatören hjälp med att skildra och förmedla en berättelse eller fråga man tycker är viktig eller angelägen, tillsammans med professionella konstnärer.

Våra aktuella utlysningar inom communitydansområdet hittar du under "Stöd och stipendier.

Kom med i communitydans-nätverket!

Du är välkommen att delta i nätverket för communitydans, som danskonsulenterna i Västra Götalandsregionen driver i samarbete med DIS, Dans i Stockholms stad och län. Vi håller nätverksträffar regelbundet. 

Nätverk för communitydans

Du är välkommen att delta i nätverket för communitydans, som danskonsulenterna i Västra Götalandsregionen driver i samarbete med DIS, Dans i Stockholms stad och län. Vi håller nätverksträffar regelbundet, både i Göteborg och i Stockholm. Vid träffarna i Stockholm brukar vi utlysa några resebidrag, som du som bor i Västra Götaland kan söka, för att fler ska få möjlighet att delta. Nätverket för communitydans samlar danskonstnärer som arbetar med communitydans som metod, eller som är nyfikna på att börja. Syftet med nätverket är bland annat att utbyta och stärka erfarenheter, lyfta communitydansfältet och sprida information om olika projekt.

Anna Bäckvall

Konsulent

Telefonnummer


Material

Här hittar du material från en lång rad inspirerande projekt, matnyttiga länkar, filmer och trycksaker kring communitydans.

En historisk översikt

Communitydans har sitt ursprung i efterkrigstidens Storbritannien och växte fram samtidigt som samhället och den moderna dansen gick igenom stora förändringar.