Specialistkurser

Här finns information om specialistkurser för legitimerade psykologer under specialistutbildning samt för färdiga specialister och erfarna kliniker som vill vidmakthålla eller fördjupa sin kunskap.

Specialistkurserna är ackrediterade av Psykologförbundet. 

Ansökningsperiod för vårterminen är 15 oktober - 15 november och för höstterminen 15 april- 15 maj.

Kommande kurser hösten 2024

Kursutbud

Deliberate practice - avancerad målmedveten träning för kliniska specialistpsykologer

Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna

Skriftligt specialistarbete

Suicidologi 

Traumatisering och traumarelaterad problematik. Bedömning och bemötande

Utredningsmetodik barn

Utredningsmetodik vuxna

Långsiktig planering

Nya kurser och andra utbildningsaktiviteter planeras kontinuerligt. Planeringen kan under tid komma att förändras. 

Långsiktig planering

Studieplanering

I nedanstående dokument framgår vilka specialistkurser som är kopplade till specialistinriktningar: 

Översikt av specialistkurser kopplade till de olika specialistinriktningarna

Översikt av specialistkurser kopplade till de olika specialistinriktningarna (tillgänglighetsanpassad)

 

Lämna förslag på nya kurser att utveckla

Vårt uppdrag är att utveckla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer. Vi utvecklar kontinuerligt kurser och tar gärna emot förslag på nya kurser. 

Lämna förslag på nya kurser att utveckla