STP-program

Enligt ackreditering från Psykologförbundet har Utbildningsenheten för psykologer examinationsrätt för hela specialistutbildningen för psykologer i VGR. Utbildningen har ett tydligt hälso- och sjukvårdsfokus och det finns möjlighet till individuella val.

Detta ingår i det sammanhållna specialistprogrammet:

 • Introduktionskurs
 • Specialistkollegium
 • Specialistarbete och specialistkurs i vetenskapsmetodik​
 • Specialistkurs - Evidensbaserad psykologisk bedömning
 • Specialistkurs - Suicidologi

Därutöver krävs för specialistbehörighet:

 • Tre valbara specialistkurser som kan väljas ur Utbildningsenhetens kursutbud eller hos annan specialistkursarrangör. Specialistkurserna ska godkännas av Utbildningsenheten för att kunna tillgodoräknas inom specialistutbildningen.
 • Klinisk halvtidstjänstgöring, utöver studierna, inom vald specialitet under fem år. 

Praktisk information

 • Ansökningsperiod: 15 oktober – 15 november. Ansök via Lärportalen: Ansökningssida - Sammanhållet specialistprogram
 • Antagningskrav: minst två års arbete som legitimerad psykolog i hälso- och sjukvård.
 • Utbildningsenheten examinerar programmet i sin helhet, inklusive specialistarbetet.
 • Efter fullgjord specialistutbildning kan psykologen ansöka om specialistintyg hos Sveriges Psykologförbund.

Kostnad

 • År 1-3: 25 000 kr per år
 • År 4-5: 12 500 kr per år

Prisjusteringar kan ske vid till exempel hög inflation eller oförutsedda kostnadsökningar.