Regionalt studierektorsnätverk

Västra Götalandsregionen har sedan 2018 ett studierektorsnätverk för dig som är studierektor på någon nivå (VFU/PTP/STP) för psykologer inom regionen.

Du är också välkommen om du har ett ansvar för utbildning för psykologer inom din verksamhet utan att ha titel studierektor. Studierektorsnätverket träffas en halvdag varje termin och arbetar med gemensamma frågor och lär av varandra.

Sammankallande är Katarina Malmqvist, regional studierektor, Utbildningsenheten för psykologer.

Katarina Malmqvist

Specialistpsykolog