Kursinnehåll

Pediatrisk bakjoursutbildning: Kursinnehåll och lärandemoduler

Introduktion
Advanced pediatric life support (APLS)*
Kardiologi
Nefrologi
Diabetes
Immundefekter
Neonatologi
Etiska dilemman

Neonatal teamträning (CEPS)
Metabola sjukdomar
Gastroenterologi
Onkologi
Transplantation
Krishantering
"Barn som far illa"
Benign hematologi

Reumatologi
Intensivvård av barn och ungdomar
Infektionssjukdomar
Kunskapssökning
Medieträning
Neurologi
Deltagande i bakjoursarbete 

Gruppbaserad hemtentamen

Undervisning (Fortbildning av kollegor)

*Deltagare som gått APLS de senaste fem åren genomgår endast den webbaserade instuderingsmodulen i APLS kursen (VLE). Respektive klinik erbjuds att skicka en ersättare till de APLS platser som inte utnyttjas av kursdeltagare som redan gått APLS.