Pediatrisk bakjoursutbildning

Utbildningen "Pediatrisk bakjoursutbildning i Västra Götalandsregionen" vänder sig till dig som behöver uppdatera din bakjourskompetens eller till dig som är på väg in i bakjouren med minst fem års erfarenhet som färdig specialist. Deltagarna anmäler intresse till och utses av respektive verksamhetschef.

Syfte

Bakjoursutbildningen syftar till att du under ett helgpass självständigt ska kunna fungera som bakjour på ett akutsjukhus med sluten vård för barn och ungdomar, med separat neonatal bakjourslinje som har en inställelsetid på 30 minuter.

Övergripande målsättning - efter avslutad utbildning ska du kunna:

  1. Bedöma primärjourens kompetensnivå och anpassa din egen arbetsinsats efter denna
  2. Vägleda och stödja primärjouren till adekvat och självständigt arbete samt överta det primära behandlingsansvaret då så erfordras
  3. Samarbeta med och göra adekvata gränsdragningar mot andra vårdnivåer och specialister/specialiteter
  4. Samarbeta med myndigheter och polis
  5. Hantera det primära skeendet vid kriser och oväntade händelser samt presskontakter
  6. Fördjupa dina egna basala pediatriska kunskaper och kliniska färdigheter om tillstånd och situationer som kan förekomma under ett helgpass
  7. Ta eget initiativ och ansvara för att uppdatera dina basala kunskaper och färdigheter om tillstånd och situationer som kan förekomma under ett helgpass

Förberedelse och examination

Alla moment innefattar förberedelser, ett aktivt deltagande och utvärdering av lärandet. För godkänd bakjoursutbildning krävs bakjoursarbete, aktivt deltagande och godkänd utvärdering av lärandet vid samtliga utbildningsmoment.

Kursinnehåll och lärandemoduler
Kursinnehåll - lärandemoduler under bakjoursutbildningen

Artikel i Läkartidningen där bakjourskursen beskrivs: 
Bakjoursutbildning för barnläkare kan stärka patientsäkerheten.pdf

Tidsram

Utbildningen löper under 2-2,5 år med 6-8 utbildningstillfällen per år. 

Nästa utbildning startar preliminärt hösten 2025.

Du kan lämna en intresseanmälan inför nästa start av Bakjoursutbildningen. Du kommer då, via mejl, att få information om och när utbildningen startar och möjlighet till anmälan. 
Intresseanmälan till kommande Bakjoursutbildning

Kursansvariga

Per Wekell 
Regional studierektor för specialistläkare i pediatrik

Daniel Holmgren
Senior studierektor