Rubriktypsnitt

VGR Sans är ett rubriktypsnitt som finns i tre vikter; Bold, Medium och Regular. Det har kapacitet att klara allt från de riktigt stora formaten till mindre rubriker och ingresser. Här har vi samlat viktig information om de olika rubriktypsnitten.

Ladda ner VGR Sans från VGR Mediebank

Bold  

VGR Sans Bold är den fetaste vikten av vårt typsnitt. Den passar för stora format och huvudrubriker. Rubrikerna ska sättas versalgement. 

Versaler är endast tillåtet för korta rubriker om det krävs av sammanhanget. För längre rubriker bör det undvikas helt eftersom det försvårar läsbarheten.  

Vid flerradiga rubriker i stora format är radavståndet samma som teckenstorleken, men används versala Å, Ä eller Ö kan avståndet behöva justeras. 

Rekommenderad minsta textstorlek är 18 punkter i tryckt material och 24 pixlar i digitala sammanhang.

I system där Bold inte finns som förinställning ska du fetmarkera Regular för att få rätt typsnitt.  

rubrik

 

Medium 

VGR Sans Medium är en vikt som passar både stora och mindre format samt mellanrubriker och underrubriker. Sammanhanget avgör om Bold eller Medium passar bäst. Rubrikerna ska sättas i versalgemener.  

Versaler är endast tillåtet för korta rubriker om det krävs av sammanhanget. För längre rubriker bör det undvikas helt eftersom det försvårar läsbarheten.  

Vid flerradiga rubriker i stora format är radavståndet samma som teckenstorleken, men används versala Å, Ä eller Ö kan avståndet behöva justeras.  

Rekommenderad minsta textstorlek är 16 punkter i tryckt material och 16 pixlar i digitala sammanhang. I vissa fall kan textstorleken gå ner till 10 punkter i tryckt material, till exempel i anslutning till bilder, diagram och andra illustrationer.  

rubrik


Regular  

VGR Sans Regular används för ingresser, citat och bildtexter. Rekommenderad minsta textstorlek är 11 punkter i tryckt material och 16 pixlar i digitala sammanhang. I vissa fall kan textstorleken gå ner till 8 punkter i tryckt material, till exempel i anslutning till bilder, diagram och andra illustrationer.  

ingress