Skapa kännedom

I vissa fall behöver ett projekt eller en del av en verksamhet skapa uppmärksamhet och igenkänning för sitt arbete. Här kan du få inspiration till att skapa kommunikation som mottagaren känner igen, och som följer VGR:s visuella identitet.

VGR är ett starkt och etablerat varumärke för invånarna i Västra Götaland. Det är en styrka när du behöver nå invånare och andra aktörer med ett budskap. VGR:s visuella identitet är flexibel och ger möjlighet att anpassa det visuella uttrycket efter olika behov.

Det är inte tillåtet att avvika från riktlinjerna i varumärkesmanualen för att skapa igenkänning för en verksamhet, fråga eller ett samarbete. Kommunikationsdirektören beslutar om alla former av särprofilering. Kontakta varumarke@vgregion.se 

Så kan du skapa kännedom

Exempel på hur du kan skapa igenkänning för en fråga eller verksamhet:

  • Hitta unika budskap i kommunikationen 
  • Skapa en egen ton genom innehållet och uttrycket i kommunikation
  • Använd den kompletterande färgpaletten på ett genomtänkt och konsekvent sätt  
  • Skapa ett eget bild- eller illustrationsmanér
  • Välja på vilket sätt du använder de grafiska formerna i designsystemet
Grön t-shirt och folder med texten Hitta din framtid

Exempel där man skapat igenkänning genom budskapet "Hitta din framtid".

Invånaren i fokus

Västra Götalandsregionen ska vara så tydlig som möjligt gentemot invånare och andra som behöver förstå vår organisation. För invånarna är besöket på sjukhuset eller museet alltid det viktigaste. För att skapa trygghet är det viktigt att signalera vilken organisation som har det övergripande ansvaret.

Vid rekrytering, internkommunikation och i andra sammanhang där organisationen är viktig synliggörs förvaltningen i text. Det är också viktigt att vara tydliga i vår kommunikation med vilken plats, digital eller fysisk, som patienter ska vända sig till. 

Annons från Skaraborgs sjukhus i blå och lila

Rekryteringsannons där Skaraborgs sjukhus är tydlig i text.