Startsida för Varumärkesmanual

VGR:s varumärkesmanual

Alla våra olika verksamheter hålls ihop av ett gemensamt varumärke – Västra Götalandsregionen. Varumärket går som en röd tråd genom hela organisationen och är resultatet av den uppfattning som både andra och vi själva har av oss och det vi gör.

Varumärkesmanualen ger kunskap, stöd och vägledning om hur vi jobbar med att bygga och stärka vårt varumärke. Den innehåller både strategiska riktlinjer och praktiska verktyg som uppdateras allt eftersom nytt material tas fram.

Vi vill uppfattas som en pålitlig och kompetent organisation och arbetsgivare – men också som engagerade. Vår visuella identitet stödjer oss i det arbetet och i den riktningen.

VGR logotyp i svart

Välj rätt logotyp

De flesta verksamheter i VGR använder VGR-logotypen. En del VGR-verksamheter har egna logotyper. Här kan du få hjälp att välja rätt logotyp.

VGR:s visuella identitet

VGR:s uppdrag är brett och omfattar allt ifrån hälso- och sjukvård, till kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det ställer särskilda krav på att det ska vara enkelt för invånarna att förstå vilka vi är och att de olika delarna hänger ihop.

Den visuella identiteten är ett verktyg som hjälper oss att skapa ett sammanhållet VGR och en sammanhållen hälso- och sjukvård, och därigenom stärka helheten. Alla förvaltningar har en gemensam visuell identitet som vi använder konsekvent. Det bidrar till att göra oss tydliga och effektiva i vår kommunikation med invånarna.

Har du frågor? Kontakta i första hand din kommunikationsavdelning eller mejla varumarke@vgregion.se på Koncernkontoret.

Kompletterande kommunikationsmanualer

För att visa hur de gemensamma riktlinjerna tillämpas i vissa särskilda sammanhang finns kompletterande kommunikationsmanualer. 

Kompletterande manualer

Exempel

Goda exempel på hur den visuella identiteten kan användas i olika sammanhang.