Så här gör vi inte

På den här sidan ser du exempel på hur du inte får göra.

Inte färgad text

Exempelbild på folder med färgad text på grå bakgrundsfärg som gör texten svårläst.
Använd inte annan textfärg än svart och vitt.

Inte samma färg bredvid

Exempelbild på folder där alla grundformer har samma färg, vilket gör att formerna smälter ihop.
Använd inte samma färg på en angränsande form.

Inte fler än fyra färger

Exempelbild på folder med där alla grafiska former är i olika färger, vilket inte följer VGR:s visuella identitet.

Använd inte fler än fyra färger i samma kombination av grafiska former.

Inte reservera färger

Illustration av en stämpel med en lila färgklick under.
Det är inte tillåtet att reservera färger för en viss typ av verksamhet, kampanj eller projekt. Alla får använda alla komplementfärger. 

Undvik vissa färgkombinationer

Två färgade cirklar bredvid varandra. Ena är röd och andra grön.
Undvik färgkombinationer som är svåra att särskilja för många personer, speciellt rött/grönt.