Ikoner

Ikoner är ytterligare ett verktyg som hjälper oss att skapa igenkänning i vårt identitetsarbete. De fångar Västra Götalandsregionens visuella identitet i de geometriska formerna, i mötet mellan det mjuka och spetsiga.

Exempel på ikoner i VGR:s ikonmanér

Förklara, förstärka eller förenkla? Låt ikoner göra jobbet. I mötet mellan det runda och det spetsiga blir vårt visuella uttryck tydligt även här. De kan användas som profilerande ikoner för såväl tryckta som digitala och rörliga sammanhang. De används med fördel som ett grafiskt element för att illustrera komplexa sammanhang, eller för att förstärka eller förenkla ett budskap.

De profilerande ikonerna ersätter inte funktionella ikoner på VGR:s webbplatser, intranät och appar.

Ikonerna får endast vara i svart eller vitt. 

Hitta ikonerna i mediebanken

I vår mediebank finns ett bibliotek med ikoner. Det finns flera olika kategorier av ikoner som speglar både invånare och medarbetare ur ett icke stereotypt förhållningssätt. Kategorierna kommer att fyllas på vartefter fler ikoner tas fram.

Ikoner i mediebanken

Skapa fler ikoner

Du som jobbar med formgivning får gärna ta fram fler ikoner. Alla ikoner är regiongemensamma och ska delas via mediebanken. Det får inte skapas egna ikoner som enbart får användas av en enskild verksamhet eller ett projekt.

Ikonerna ska vara tydliga och informativa, inte abstrakta och dekorativa. Det får endast tas fram ikoner i svart och vitt.

Skapa fler ikoner