Logotyp och avsändare

Västra Götalandsregionens logotyp är vårt främsta visuella kännetecken och en kvalitetsstämpel på det vi gör. Den visar att det är VGR som står bakom verksamheten och kommunikationen, samt hjälper invånarna att förstå hur VGR hänger ihop.

VGR logotyp trekant med texten Västra Götalandsregionen

Eftersom logotypen är vår gemensamma avsändare, är det viktigt att den alltid används på ett konsekvent sätt.

Vissa varumärken inom VGR har egna logotyper. Det handlar om versamheter som verkar i konkurrens med andra varumärken, exempelvis besöksmål.

Det är inte tillåtet att skapa logotyper, symboler eller ordbilder för en verksamhet, ett projekt eller samarbete med andra aktörer. Använd inte heller ordbilder eller symboler istället för VGR:s logotyp.