Office-mallar

Exempelbild på Powerpoint-mallen med blå huvudfärg

Office-mallarna för kommunikationsmaterial gör det lätt för dig att skapa tydlig, enhetlig och tillgänglig kommunikation enligt den visuella identiteten.

Det finns fyra paket med grundmallar med egna temafärger: Ett paket för helheten och vardera ett för hälso- och sjukvård, kultur och utbildning.

I varje paket finns följande mallar: 

  • Affisch
  • Diagram
  • Folder
  • Inbjudan med och utan bild
  • Kort dokument
  • Långt dokument
  • Presentation
  • Skärminformation liggande och stående

Mallarna finns både i mediebanken och direkt i Office-programmen. 

Office-mallar i mediebanken

Mallarna är tillgänglighetsanpassade. Temafärgerna möter tillgänglighetskraven enligt wcag 2.1 och DOS-lagen med ett utökat kontrastkrav på 4,5:1.

Temafärgerna kompletteras med ett färgbibliotek som är gemensamt för alla verksamheter. De är tänkta att användas för dekorativa grafiska element. När det gäller färgsättning av funktionella element som diagram och tabeller ska färgerna i temat användas.