Välj rätt logotyp

De flesta verksamheter i VGR använder VGR-logotypen. En del VGR-verksamheter har egna logotyper. Syftet med att använda en logotyp är att vara tydlig med vem som står bakom, eller går i god för, kommunikationen. Det leder till att invånare och andra aktörer lättare förstår hur VGR fungerar.

Svart trekant med spetsen neråt och en våg inuti samt texten Västra Götalandsregionen bredvid
VGR:s logotyp finns i tre varianter: lång, kort och en med enbart symbolen. Symbolen används endast i undantagsfall, på minimala ytor.

Varianter

Alla verksamheter i VGR kan använda sig av VGR-logotypen. När fler än en av VGR:s verksamheter är avsändare används endast en logotyp. 

Egna logotyper

Hälso- och sjukvård

Folktandvården, Närhälsan och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är dottervarumärken med egna logotyper, men följer i övrigt VGR:s visuella identitet. I deras logotyper är VGR-logotypen integrerad. Inga andra verksamheter inom hälso- och sjukvården har egna logotyper.

När dottervarumärken samarbetar med varandra kan logotyperna användas samtidigt. Alternativt kan verksamheterna samlas under VGR-logotypen.

Folktandvårdens logotyp
Närhälsans logotyp är en trekant med våg i mitten och texten Närhälsan och VGR bredvid
Sahlgrenska universitetssjukhusets logotyp är en trekant med våg i mitten och text bredvid

Besöksmål och skolor

Verksamheter som exempelvis muséer och skolor använder egna logotyper respektive ordbilder, men följer i övrigt VGR:s visuella identitet. VGR:s logotyp är inte integrerad i logotyperna. Därför ska alltid VGR-logotypen, där det är möjligt, användas samtidigt för att det ska vara tydligt att verksamheten är en del av VGR. VGR-logotypen i lång eller kort variant ska användas, inte bara symbolen. En ordbild ska inte ersätta VGR-logotypen.

För specifika instruktioner om hur besöksmålens logotyper och skolornas ordbilder ska användas, kontakta respektive verksamhets kommunikationsavdelning.

Verksamheter med egen logotyp eller ordbild

Axevalla hästcentrum

Billströmska folkhögskolan

Dalslands folkhögskola

Fristads folkhögskola

Forsviks bruk

Grebbestads folkhögskola

Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs folkhögskola

Göteborgs naturhistoriska museum

Lödöse museum

Naturbruksskolan Svenljunga

Naturbruksskolan Sötåsen

Naturbruksskolan Uddetorp

Slöjd och byggnadsvård (Nääs)

Vara folkhögskola

Vitlycke museum

Vänersborgs museum


Egenprofilerade verksamheter

Västra Götalandsregionens bolag är individuella varumärken med egna visuella identiteter. De ska i all sin kommunikation markera tillhörigheten väl synligt genom texten ”En del av” samt VGR:s logotyp i anslutning till den egna logotypen.

VGR:s logotyp ska vara väl synlig och läsbar.

En del av VGR logotyp

VGR:s logotyp med texten "En del av" finns i svart och vitt i olika versioner och filformat i mediebanken. 

Bolag med egna logotyper och visuella identiteter

Film i Väst

GöteborgsOperan

Göteborgs Symfoniker

Regionteater Väst

Turistrådet Västsverige

Västtrafik