Flexibilitet

Designsystemet är anpassat för att möta olika behov och förutsättningar. Därför finns det utrymme för olika grader av visuell närvaro. Alltifrån dominant till mer nedtonat. Välj ett utförande som passar i just ditt fall.

Exempel på foldrar bredvid varandra. Undertill är en skala från minimalt till maximalt antal grafiska former. Bilden längst till vänster har inga grafiska former, bara bild. Nästa har en grafisk form på en stor bild. Den tredje har en stor grafisk form och en stor bild. Den sista har många grafiska former utan bild.

Bilden visar exempel på utföranden med visuell närvaro. Längst till vänster visar minimum, och längst till höger maximal närvaro.