Rutnät

Här har vi samlat information om grid (rutnät), spalter, rader, marginaler och digitala format.

För att underlätta arbetet när vi tar fram annonser, foldrar eller affischer har vi tagit fram ett rutnät, en så kallad grid. Rätt använt utgör det ett bra redskap för att skapa ett konsekvent uttryck som känns igen. Det kan användas både med och utan grundformen.

Gridsystemet används även i digitala sammanhang, både i bilder och rörligt. Det finns i olika format för produktion och publicering i olika medier och kanaler.

Grid, spalter, rader och marginaler

Ytan delas in i 14 spalter, satsytans bredd utgörs av 12 spalter indelat i 4 kolumner. Satsytans höjd utgörs av 8 rader där den sista raden endast får innehålla logotyp/avsändare.  

Exempelbild som visar hur gridsystemet är uppdelat i 14 spalter och 8 rader.

Digitala format   

Nedan ser du hur det kan se ut i 16:9, 1:1, 4:5 och 9:16.

16:9

8 kolumner, 6 rader. 

exempel

1:1

2 kolumner (4 spalter), 3 rader. 

exempel

4:5

2 kolumner (4 spalter), 3 rader. 

exempel

9:16

3 kolumner (9 spalter), 8 rader. 

exempel