Rörligt

I en alltmer rörlig värld har vi vårt eget uttryck. Det ska vara enkelt att känna igen oss – oavsett kanal eller budskap. Vårt grafiska manér för rörlig bild är grundat i vårt designsystem. Det mjuka och det spetsiga känns igen och skapar en tydlighet som förstärker både bild och budskap. 

Manéret är framtaget för alla kanaler; från sociala medier och webb till informations- och kampanjfilmer. Det fungerar både i enklare och mer avancerade programvaror som t.ex. Premiere Pro och After Effects.  

Allt rörligt material vi producerar ska följa tillgänglighetskraven enligt wcag 2.1 och DOS-lagen. 

Mallar

Filmmallar i mediebanken

Tänk på att du behöver den senaste versionen av Premiere för att mallarna ska fungera. 

Säkerhetsmarginal

Använd dig alltid av ”Safe margins” eller säkerhetsmarginaler i dina rörliga produktioner. Se till att inte placera grafiska element där de riskerar att vara i vägen för textning eller skymmas av andra plattformars grafik.  

Typsnitt i undertexter

I videospelare som exempelvis VGR player och Youtube ska av tillgänglighetsskäl den inbyggda funktionen för undertexter användas, oavsett typsnitt, läs mer om undertexter i webbhandboken. 

Webbhandboken - därför ska du texta video

Läsvänliga undertexter

I skrivhandledningen finns riktlinjer för hur du skriver läsvänliga undertexter som är korta och tydliga.

Den läsvänliga undertexten