Brödtypsnitt och ersättningstypsnitt

VGR:s typsnitt för brödtext är Verdana och Georgia. I särskilda fall kan Verdana ersätta rubriktypsnittet VGR Sans.

Som brödtypsnitt och kompletterande typsnitt använder vi Verdana och Georgia. Verdana används i de flesta brödtexter. Georgia används i längre brödtexter, till exempel i längre rapporter, för att underlätta läsningen. 

Verdana är också ett ersättningstypsnitt för rubriker i de fall VGR Sans inte kan användas. Verdana används genomgående i kontorsmallar, med undantag för längre brödtexter där vi använder Georgia.  

Använd alltid de typografimallar som finns i kontorsmallar och i Adobe InDesign.