Grundform

Vår grundform är ett möte mellan runda och spetsiga former och som i kombination också skapar uttrycksfulla mellanrumsformer. Grundformen ska användas som en hjälp för att bygga identitet och enhetlighet.

Grundform, ett mjukt hörn och tre raka.  

grundform hörn
                                   
grundformer

 

Layout 

Grundformerna placeras ut på satsytan i den utsträckning som är relevant för just den enheten som ska produceras. Elementen placeras och ritas upp utifrån den satta gridens marginaler, spalter och rader. De grafiska elementen ska följa gridsystemets rader och spalter och inte placeras där emellan eller ovanpå varandra. En grundform får inte placeras ovanpå en annan grundform.

Exempelbild som visar sex olika sätt att kombinera grundformerna med varandra inom gridsystemet.

Det är bara grundformen som får kombineras på det här sättet. De kompletterande formerna ska användas som enskilda splashar skilda från grundformerna.

Kompletterande former   

Radien 

Radien på det rundade hörnet på vår grundform sätts utifrån gridsystemets spaltbredd. 

Utgå ifrån radien på den största grundformen och använd genomgående samma radie för grundformer som delar yta.  

I de fall spaltsystemet inte är applicerbart så eftersträva ett sammanhållet intryck mellan formerna, och undvik att radien blir för liten och mellanrumsformerna otydliga.  

Radien på det rundade hörnet på vår grundform sätts utifrån gridsystemets spaltbredd (se pil på nedan bild). 

 
Exempelbild på hur grndformerna kan kombineras i rutnätet.

Nedan bild visar exempel på sammanhållet intryck för mellanrumsformerna. 

exempel

  

Nedan bild visar exempel på för stor radie. 

exempel

 

Nedan bild visar exempel på för liten radie. 

exempel

  

Runda hörn i Indesign

  1. Placera ut fyrkanter med hjälp av gridsystemet
  2. Färglägg formerna med en grundfärg och färger ur den gemensamma paletten
  3. Alternativ 1, markera en fyrkant, klicka på den gula lilla fyrkanten. Håll inne Shift och dra hörnet mot gridens spalter.
  4. Alternativ 2, markera en fyrkant, håll inne Alt, klicka på hörnalternativ och ställ in värdet för hörnet.

Huvudfärgen bidrar till ett sammanhållet uttryck
Hela VGR: grå
Hälso- och sjukvård: blå
Kultur: röd
Utbildning: grön