Sök AT på Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus tillsätter 30 AT-block per år. Dessa utannonseras vår och höst.

Alla block är på 18 månader varav:

  • 4,5 månader inom de opererande specialiteterna inklusive anestesi,
  • 4,5 månader inom de icke opererande specialiteterna,
  • tre månader psykiatri, och
  • sex månader öppenvård förlagd till mellersta Bohuslän. 

Primärvårdsplaceringen görs på någon av vårdcentralerna i vårt upptagningsområde.

Uttagningsförfarande

Representanter från de olika klinikerna, Kungälvs sjukhus AT-råd, läser igenom alla ansökningar och rangordnar efter de kriterier vi gemensamt diskuterat fram. Dessutom läggs stor vikt på innehåll i det personliga brevet samt rekommendationsbrev och tjänstgöringsintyg/utlåtanden. Klinisk erfarenhet är viktig men behöver inte nödvändigtvis vara från Kungälvs sjukhus. Vi vill hitta dig som söker och trivs med det sätt på vilket Kungälvs sjukhus bedriver sjukvård.

Vid tillsättning av AT-tjänster tas också hänsyn till gruppens sammansättning avseende kön, ålder, etnisk bakgrund och erfarenheter. AT-rådet väljer därefter ut minst dubbelt så många sökande för personlig intervju som antal block som ska tillsättas. Efter intervjuerna fördelas blocken.

Vid intervjun, som tar en knapp timme i anspråk, vill vi att du har med dig id-handling, läkarexamensbeviset i original alternativt Socialstyrelsens tillstånd att göra AT.

Karin Ahlstedt (AT-studierektor, Kungälvs sjukhus), Jannike Norström (AT-studierektor, Närhälsan) och Anita Hellström (studierektorsassistent, Kungälvs sjukhus) gör intervjuerna. Utöver utfallet vid intervjun lägger vi stor vikt vid din erfarenhet som kliniskt verksam läkare och dina referenser.

Ansökan

Höstens ansökningsperiod startar vanligtvis i mitten av september, medan vårens ansökningsperiod startar i mitten av februari.

I din ansökan vill vi att du bifogar personligt brev och CV. Bifoga också kopia på läkarexamen. Om du har vikarierat som läkare är det väldigt viktigt att du bifogar tjänstgöringsintyg/utlåtande samt eventuella rekommendationsbrev. Referenser som är tillgängliga vid intervjudatum ska anges.

Ansökan stänger den 29 februari kl. 24.00. Besked om intervju lämnas onsdagen den 6 mars. Intervjuer kommer att ske från och med torsdag i vecka 10 och hela vecka 11.

Upplysningar

Närmare upplysningar om AT- tjänsterna kan erhållas av: