Registrera BT-läkare

Här registrerar du som chef eller studierektor att ni har en BT-läkare (fristående BT eller ST enligt ST2021) i er verksamhet. Registreringen är viktig för att kunna veta hur många läkare som gör bastjänstgöring i regionen, för att kunna fördela den regionala finansieringen samt för att kunna planera utbildningsstöd och externa bedömare. Registreringen gäller för medarbetare i VGR:s förvaltningar eller hos privata vårdgivare med avtal med VGR.

Här fyller du i uppgifter om BT-läkaren (eller ST-läkare enligt ST2021) i din verksamhet:

Uppgifter om verksamheten