Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Patienters upplevelser av naturbaserad rehabilitering

Detta är en sammanfattning av en artikel som har publicerats i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health (2021). 

Titel: Nature-Based Rehabilitation for Patients with Long-Standing Stress-Related Mental Disorders: A Qualitative Evidence Synthesis of Patients’ Experiences

Författare: Anna Bergenheim, Gunnar Ahlborg, Jr. och Susanne Bernhardsson

Bakgrund

Intresset för så kallad grön rehabilitering, dvs att använda natur och trädgård i arbetet med att rehabilitera patienter med psykisk ohälsa har ökat under de senaste årtiondena. I Sverige har sådan verksamhet utvecklats särskilt med inriktning mot personer med långvariga stressrelaterade tillstånd. Patienternas upplevelser av att delta i naturbaserad rehabilitering har utforskats i kvalitativa studier.

Syfte

Syftet var att identifiera, värdera och göra en kvalitativ syntes av studier som rapporterar erfarenheter och upplevda fördelar av deltagande i multidiciplinär, naturbaserad rehabilitering (NBR). Studierna gjordes i grupper av patienter med långvariga, stess-relaterade psykiska ohälsotillstånd.

Metod

En systematisk litteratursökning genomfördes vid HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, av studier publicerade till och med december 2020. Studiokvaliteten bedömdes enligt GRADE-CERQual. Tematisk analys genomfördes i tre steg av de studier som uppfyllde inklusionskriterierna avseende studiepopulation, kontext och intervention.

Resultat

Av 362 initialt identifierade titlar bedömdes 19 kvalificera för full-längdsgranskning. Fem uppfyllde de uppställda inklusionskriterierna. Kvaliteten bedömdes som medel till hög. Studierna var genomförda vid tre olika NBR-enheter i Danmark och Sverige. Analysen resulterade i 16 deskriptiva teman och 4 breda, analytiska teman: Ingjutande av lugn och glädje, Behov uppfylldes, Förvärvande av nya insikter och Växa som person. Att vara i naturen och deltagandet i NBR beskrevs som positivt för återhämtningen.

Slutsats

Patienter med långvarig, stressrelaterad psykisk ohälsa beskrev positiva upplevelser och flera  fördelar med att delta i NBR. Främst det begränsade antalet studier gör att evidensen för detta i nuläget får bedömas som låg till måttlig.

Senast uppdaterad: 2021-10-28 15:21