Förutsättningar för ett närvarande ledarskap

Uppdaterad:
Publicerad:

En chef med många underställda har svårare att vara en bra chef. Det var en av slutsatserna i CHEFiOS. Något som Västra Götalandsregionen tagit fasta på. I januari 2015 bestämde regiondirektören att ingen chef ska ha mindre än 10 eller fler än 35 medarbetare. Efter tre år gjorde man en utvärdering. Läs om resultatet i en artikel i suntarbetsliv.

75 procent har 10-35 medarbetare per chef

Före åtgärden låg drygt hälften av regionens 1700 chefer inom spannet 10-35 anställda. Nu har siffran ökat till 75 %. Utvärderingen visar på goda resultat där de viktigaste förändringarna är:

  • Cheferna har fått högre närvaro i verksamheten, vilket ökat medarbetarnas trygghet.
  • De har kunnat lägga mer tid på verksamhetsutveckling och planering, med ökad effektivitet som följd.
  • Chefernas arbetsbörda har minskat och de har fått bättre balans mellan jobb och privatliv.

Lyckad satsning på ökad chefstäthet, suntarbetsliv.se

Hur många medarbetare kan en chef ha?