Skapa musik med ögonen - ögonstyrning

Ellen Sjö Sander som är musiker, workshopledare och personlig assistent har i samarbete med Klangfärg gjort en förstudie i att Spela musik med ögonen.

Att spela musik tillsammans är det något av roligaste som finns. Många instrument kräver dock rätt avancerad finmotorik vilket kan ställa till det. Särskilt för den som kommunicerar via ögonstyrd samtalsapparat. Med hjälp av en ögonstyrd dator eller ögonstyrd samtalsapparat går det att spela och skapa musik. 

De personer som får ögonstyrningsdator som hjälpmedel är ofta beroende av assistenter för att delta på till exempel en workshop. Men att spela och skapa musik skulle personen skulle kunna göra mer självständigt. Ellen Sjö Sander ville ta reda på mer om detta.  

I förstudien undersökte Ellen vad det finns för olika instrument (programvara) och hur de fungerar. Tillsammans med referenspersoner och grupper testade hon olika program och metoder.  

Resultatet av förstudien presenteras av Ellen och Emma K i filmerna nedan.

Länkar

Här hittar du Ellen Sjö Sanders film:
Att använda en dator med ögonstyrning som musikinstrument
Läs mer om projektet Eye sharp här
Här hittar du sidan My breath, my music

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4