Mötas i musik

Här får ni ta del av en workshop med Kulturbyrån Gira. De delar med sig av både sånger och lekar samt tankar och idéer runt sitt skapande arbete. Ett arbete som bygger på allas lust, delaktighet och sångglädje. Att mötas i musik. Kursen presenteras i samarbete med Klangfärg.

I filmerna som har en grön startbild kan ni ta del av tankar, tips och idéer. I filmerna som har en röd startbild kan ni vara med och sjunga, spela och dansa.

Kulturbyrån Giras webbsida finns även en materialbank. Där hittar ni noter, inspelningar och beskrivningar av lekar och övningar som Gira gör i workshopen.

Kulturbyrån Gira som består av de tre musikanterna, inspiratörerna och pedagogerna Åsa Ericsson, Anna Segerbrant och Ewa Johanson Kristeberg, är en grupp som gör sceniska musikföreställningar, workshops och kulturprojekt för barn & unga runt om i landet.