Inkluderande dansundervisning

För att alla ska kunna delta och bidra arbetar Språng med att skapa olika förutsättningar och tillvägagångssätt för olika behov. Denna filmserie är en del av det arbetet. Med en enkel, utforskande ingång får du här idéer och tips på hur du kan arbeta inkluderande från start, eller utveckla redan befintliga dansövningar.

Presentation

 

Struktur och kommunikation

 

Namnövning

 

Uppvärmning

 

Danskartor

 

Dansbanor

 

Tejp

 

Koreografi

 

Blickcirkel

 

Nedvarvning

 

Avslut

 

------------

Språng är en kulturorganisation som arbetar inkluderande inom scenkonsten på både hobby- och semiprofessionell nivå. På Språng möts personer med och utan funktionsvariation i sitt gemensamma intresse för scenkonst, och utforskar vad det innebär att delta och bidra jämlikt i den konstnärliga processen.

Anna Emilsson och Jenny Sandgren Wahlström är verksamhetsledare för Språng och arbetar både administrativt, konstnärligt och pedagogiskt inom organisationen.